Operatie

Hoe realiseer je dat de onderneming goed functioneert? Simpel gesteld: door de medewerkers te laten doen wat ze moeten doen. Ik kom nog heel vaak tegen dat hierin nog wel wat te doen is. En dat is een understatement. Medewerkers denken regelmatig anders over (de inhoud) hun functie dan de leidinggevende, laat staan de ondernemer die vaak al vijf stappen vooruit loopt. Dat is op zich niet erg maar zorg ervoor dat medewerkers weten wat je van ze verwacht. Een keer zeggen is vaak niet genoeg. Neem niet zomaar aan dat men weet wat je bedoelt.

Het proces begint vaak al met de vraag of je überhaupt uitbreiding/vervanging nodig hebt. Kan het werk niet anders georganiseerd worden waardoor je misschien niemand nodig hebt. En als je iemand nodig bent, wie dan. Heb ik die al in mijn eigen onderneming zodat iemand een stap kan maken. Dat is hartstikke positief voor de motivatie in je bedrijf. Kijk daarbij niet alleen naar kennis maar vooral naar kunde: heeft iemand de potentie en motivatie om het vak te leren. Daar heb je meer aan dan aan iemand die de kennis al heeft maar onvoldoende motivatie toont.  Kijk ook naar de samenstelling van je team en zorg voor balans.  

De neiging bestaat vaak om veel aandacht en energie te besteden aan niet of minder functionerende medewerkers. Ik vind dat jammer. De overgrote meerderheid functioneert wel goed en daar wordt vaak te weinig aandacht aan gegeven. Besteed juist veel aandacht aan de goed functionerende medewerkers. Die verdienen het geld voor de onderneming. Natuurlijk moeten minder goed functionerende medewerkers ook aandacht hebben om te kijken of ze wel goed kunnen gaan functioneren. Lukt dit niet dan moet je ook eens de beslissing durven nemen om uit elkaar te gaan. Dat is voor alle partijen beter.

Zorg ervoor dat de randvoorwaarden goed ingevuld zijn om de medewerkers te kunnen laten functioneren. Vanuit de arbowet is er al best veel geregeld omtrent veilige werkomstandigheden maar ook bijvoorbeeld werkstress. Minstens zo belangrijk vind ik dat medewerkers worden betrokken in je plannen. Zij zijn cruciaal in het uiteindelijke succes van de onderneming. Beloon goede prestaties. Dat hoeft echt niet altijd in geld. Een schouderklopje, een geschonken uurtje eerder weg of net wat mooiere velgen op een nieuwe leaseauto doen vaak ook al wonderen.

Contractueel moeten zaken goed vastgelegd zijn. Niet alleen met medewerkers maar ook met klanten en leveranciers. Zie hiervoor mijn bijdrage over Juridische zaken. Door zaken goed vast te leggen creëer je duidelijkheid en daarmee rust in de onderneming.

Kijk ook eens naar je inkoopbeleid. Koop je altijd zo goedkoop mogelijk in of ben je bereid misschien iets meer te betalen maar dan bij een goede klant van je in te kopen. Goed Twents gebruik is zoveel mogelijk bij je klanten in te kopen zodat je elkaar helpt. Als jij niet altijd het onderste uit kan wilt hoeft je klant dat ook niet van jou. Mooi gebruik is dat. En als je elkaar dan in moeilijke tijden ook nog helpt, komt het echte noaberschap tot wasdom.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de werking van onze website te verbeteren en hebben hiervoor jouw toestemming nodig.

Cookies toestaanBekijk instellingen

Cookies

Om cookies te accepteren hebben we jouw toestemming nodig.
We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies (verplicht)

    Deze cookies zorgen voor een goede werking van onze website

  • Volgen

    Deze cookies zorgen ervoor dat we kunnen zien hoe je door onze website navigeert.