Juridische en financiële zaken

Nu creëer je de toekomst

Als onderneming heb je te maken met een grote verscheidenheid aan contracten. Contracten met leveranciers, met klanten, met medewerkers, met dochterbedrijven etc. Mijn advies: teken nooit een overeenkomst waarvan je niet precies weet wat erin staat of wat het betekent. Overzie de consequenties want op de inhoud van de overeenkomst wordt een beroep gedaan bij geschillen. En geschillen komen er. Geheid. Regelmatig kom ik ondernemers en ondernemingen tegen die zelf niet eens precies weten wat in de eigen overeenkomsten staat, laat staan in de algemene voorwaarden. En ook ondernemers die in goed vertrouwen overeenkomsten van/met derden tekenen.

Ik heb veel ervaring in het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden en het
beoordelen ervan. Daarnaast heb ik veel ervaring in het beslechten van geschillen; onderhands, via de rechter of via een klachteninstituut. Een advocaat kost al snel € 350 - € 650 per uur, vaak ook nog vermeerderd met 10-15% kantoorkosten. De gemiddelde onderneming kan zich dat soort prijzen niet te vaak veroorloven en het is ook helemaal niet nodig. Vaak word ik ingeschakeld voor een eerste beoordeling en in overleg kan ik het oppakken en regelen. Ik ben echter ook eerlijk: sommige zaken zullen echt met een advocaat opgepakt moeten worden. In mijn netwerk zitten diverse gespecialiseerde advocaten.

Nagenoeg iedere MKB-onderneming heeft wel een boekhouder/controller voor de dagelijkse
financiële gang van zaken en een accountant voor de jaarrekening. Deze kijken echter allemaal achteruit en geven weer wat er is gebeurd. Met een begroting kijk je uiteraard wel vooruit maar in de regel niet verder dan een jaar. Veel ondernemers hechten er waarde aan om meer inzicht te krijgen in wat de (financiële) consequenties zijn van de keuzes die, bijvoorbeeld in het Ondernemings/Groeiplan, gemaakt zijn of kunnen gaan worden gemaakt, zowel zakelijk als privé. Met mijn kennis en ervaring kan ik uitstekend helpen dit inzichtelijk te maken. Hiernaast heb ik veel ervaring met aan- en verkoop van ondernemingen en alles wat erbij komt kijken. Van verkoopklaar maken tot due diligence en van de contracten tot financieringen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de werking van onze website te verbeteren en hebben hiervoor jouw toestemming nodig.

Cookies toestaanBekijk instellingen

Cookies

Om cookies te accepteren hebben we jouw toestemming nodig.
We gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies (verplicht)

    Deze cookies zorgen voor een goede werking van onze website

  • Volgen

    Deze cookies zorgen ervoor dat we kunnen zien hoe je door onze website navigeert.